default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2020        
KWIECIEŃ        
    7 KWIETNIA, WTOREK Rz 5, 6-11 Ew. Mt 25, 1-13
    6 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK Flp 2, 5-11 Ew. Mt 20, 17-28
    5 KWIETNIA, NIEDZIELA Flp 4, 4-7 Ew. Mt 21, 1-17
   » 4 KWIETNIA, SOBOTA 1 Tes 4, 12-17   Ew. Jana 11, 55 – 12, 11
     3 KWIETNIA, PIĄTEK Ga 6, 14-18 Ew. Jana 19, 25-27
     2 KWIETNIA, CZWARTEK 1 J 3, 18-24 Ew. Jana 5, 1-18
    1 KWIETNIA, ŚRODA 1 J 3, 11-17 Ew. Łk 11, 31-42
MARZEC        
    31 MARCA, WTOREK 1 J 3, 2-10 Ew. Łk 11, 14-23
    30 MARCA, PONIEDZIAŁEK 1 J 2, 26 – 3, 1 Ew. Łk 7, 12-17
    29 MARCA, NIEDZIELA Kol 2, 8-23 Ew. Mt 22, 34 – 23, 12
    28 MARCA, SOBOTA Flp 1, 12-21   Ew. Mt 16, 24-28
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ