default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2020        
STYCZEŃ        
     31 STYCZNIA, PIĄTEK 2 Tym 2, 3-14 Ew. Jana 5, 1-18
    30 STYCZNIA, CZWARTEK 2 Kor 10, 3-6 Ew. Mt 10, 23-33
   » 29 STYCZNIA, ŚRODA 2 Tym 1, 10 – 2, 2 Ew.Jana 4, 43-54
    28 STYCZNIA, WTOREK Kol 1, 21-29 Ew. Mt 19, 27-30
    27 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK Rz 8, 28-34 Ew. Mt 10, 16-23
    26 STYCZNIA, NIEDZIELA 2 Tym 1, 1-9 Ew.Jana 4, 24-42
    25 STYCZNIA, SOBOTA Hbr 13, 7-9   Ew. Jana 16, 33 – 17, 8
     24 STYCZNIA, PIĄTEK 1 Tym 6, 6-21 Ew. Jana 4, 1-23
     23 STYCZNIA, CZWARTEK Rz 8, 12-27 Ew. Łk 9, 23-27
    22 STYCZNIA, ŚRODA 1 Tym 5, 17 – 6, 5 Ew. Jana 3, 22-36
    21 STYCZNIA, WTOREK Hbr 2, 14-18 Ew. Łk 9, 44-48
     20 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Tym 2, 1-7 Ew. Łk 7, 1-10
    19 STYCZNIA, NIEDZIELA 1 Tym 4, 12 – 5, 16 Ew. Jana 3, 13-21
    18 STYCZNIA, SOBOTA Flp 1, 1-26   Ew. Jana 15, 11-16
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ