default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2020        
LIPIEC
       
    14 LIPCA, WTOREK Rz 15, 1-13 Mt 15, 1-20
     13 LIPCA, PONIEDZIAŁEK Rz 11, 25-36 Ew. Mt 14, 22-36
    12 LIPCA, NIEDZIELA Rz 11, 13-24 Ew. Mt 14, 13-21
    11 LIPCA, SOBOTA 1 Tes 2, 9-16 Ew. Mt 9, 36 – 10,8
     10 LIPCA, PIĄTEK Rz 11, 1-12 Mt 13, 43-52
     » 9 LIPCA, CZWARTEK 1 Kor 2, 6-10 Ew. Łk 4, 25-30
    8 LIPCA, ŚRODA Rz 10, 5-17 Ew. Mt 13, 31-42
     7 LIPCA, WTOREK 2 Tym 1, 6-14 Ew. Łk 11, 29-32
    6 LIPCA, PONIEDZIAŁEK 1 Tym 2, 1-7 Ew. Łk 11, 14-23
    5 LIPCA, NIEDZIELA Rz 9, 30 – 10, 4 Ew. Mt 13, 24-30
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ