Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2021        
STYCZEŃ
       
    19 STYCZNIA, WTOREK 1 Tym 2, 1-7 Ew. Łk 7, 1-10    
    18 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK Hbr 11, 32-40   Ew. Mt 10, 37-42
   » 17 STYCZNIA, NIEDZIELA 1 Tym 4, 12 – 5, 16 Ew. Jana 3, 13-21
    16 STYCZNIA, SOBOTA Rz 8, 28-34 Ew. Mt 10, 16-23
    15 STYCZNIA, PIĄTEK 1 Tym 4, 1-12 Ew. Jana 2, 23 – 3, 12
    14 STYCZNIA, CZWARTEK Dz 13, 25-33 Ew. Mk 1, 1-13
    13 STYCZNIA, ŚRODA Tyt 2, 11-15 Ew. Mt 2, 1-12
     12 STYCZNIA, WTOREK Dz 19, 1-7 Ew. Mt 3, 1-17     
    11 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 10, 1-4   Ew. Mk 1, 1-13
    10 STYCZNIA, NIEDZIELA Hbr 12, 18-27 Ew. Jana 1, 18-28
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ